سنگی که طاقت ضربه‌های تیشه را ندارد تندیسی زیبا نخواهد شد...

از زخم تیشه خسته نشو که وجودت شایسته تندیس است.

/ 0 نظر / 7 بازدید