برای کشف اقیانوس‌های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید. این جهان جهان تغییر است نه تقدیر.

(تولستوی)

/ 2 نظر / 9 بازدید
شيرين

باز بايد يك نفس رقصيد...

عارفه

من منتظره مطالبه بيشتر هستم