در میان هر سیب ,دانه ها محدود است,در دل هر دانه, سیب ها نامحدود....
چیستانیست عجیب!!!!

دانه باشید نه سیب

/ 1 نظر / 8 بازدید
عارفه

سلام يه کمی در پيته. در شان وبلاگ شما نيست . هر چند می دانم مفهومی دارد بس عظيم .