سخن بزرگان :

بودا:هيچ كس جز خود ما مسئول بدبختيو خوشبختي هاي ما نيست .

ناپلئون:نا اميدي نخستين گامي است كه شخص به سويگور برمي دارد .

مثل آفريقايي:حقيقت تلخ بهتر از دروغ شيرين است .

/ 0 نظر / 7 بازدید