چرا تو قف کنم؟

پرنده‌ها به جستجوی جانب آبی رفته‌اند

چرا توقف کنم؟

راه از میان مویرگ‌های حیات می‌گذرد

چه می‌تواند باشد مرداب

چه‌می‌تواند باشد جز جای تخم‌ریزی حشرات فساد؟

افکار سردخانه را جنازه‌های بادکرده رقم می‌زنند.

نامرد در سیاهی

فقدان مردیش را پنهان کرده است.

و سوسک - آه

وقتی که سوسک سخن می‌گوید چرا توقف کنم؟

من از سلاله درختانم

تنفس هوای مانده ملولم می‌کند.

پرده‌ای که مرده به من پند داد

که پرواز را به خاطر بسپارم.

/ 0 نظر / 10 بازدید