روزي هر روزه را حق رايگان كي مي دهد

روزي از عمر تو گيرد در عوض روزي دهد

/ 1 نظر / 9 بازدید
ونوس

جالب بود به عبارتي ديگه ( هر آنكه دندان دهد نان دهد ) بي ربط بود نه ؟