اولین باری که عاشقت شدم یادته؟

من یه کرم سیب بودم و تو کرم ابریشم. من به تو قول دادم که دیگه هیچوقت سیب نخورم و تو قول دادی دور خودت پیله نزنی.

ولی نمی دونم چی شد که من طاقت نیاوردم و فقط یه خورده سیب خوردم. تو هم از غصه دور خودت پیله بستی.

حالا دومین باره که عاشقت شدم ولی من هنوز یه کرم سیبم و تو یه پروانه خوشگل. تو پر زدی و رفتی و من موندم و سیبایی که جایی برای خورده شدنشون نمونده!

/ 3 نظر / 9 بازدید

اوهوم عشق

الهام

سلام مطلب قشنگی بود. ممنون که به من سر زدی

عارفه

بله درسته. خيانت.و چه خوب که که کرم ابريشم رفت و اوج گرفت.