نوش جان

فری: اگه بدونی دیروز ناهار چی خوردم؟ گول خوردم. واسه اولین بار خوردم.

من: از کی؟

فری: ننم!

من: چی؟

فری:رفتم خونه. گرسنم بود. اول نفهمیدم چی بود؟ وقتی همش رو با ولع خوردم خوشمزه به ننم گفتم: این کجای کی بود؟  متفکر

ننم اول نخواست جواب بده. مرموزانه میخندید. بعد گفت: ساندویچ زبون.

 اگه میدونستم کجای کیه نمیخوردم سبز

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
hمید

سام من تازه پیدات کردم - داشتم از اول می خوندم به پست نوش جان رسیدم به فری کیه من نمی دونم به فری بگو باز خوبه زبون بود اگه پاچه یا .... بود چه میکرد