بی جنبه!

دیروز برای اولین بار بیش از ظرفیتم شاد شدم. اینقدر شاد که مصداق این جمله معروف رو با تمام وجود حس کردم: " دوست دارم خودمو نیشگون بگیرم تا مطمئن بشم بیدارم!" باورم نمیشد که بیدارم.

منم مثل همه آدمای بسیار معمولی لحظه‌های خوب و بد زیاد داشتم. اما هرگز اینقدر خوشحال نشده بودم که نتونم باورش کنم. نتونم هضمش کنم. شادیی که از حد انتظارم بیشتر بود.

چه خوبه وقتی واقعیتی به شیرینی یک رویا برات اتفاق می افته. فقط در این مورده که بی جنبه باشی بهتره . چشمک  که مثل من چند دقیقه یکبار به خودت بگی "یعنی بیدارم؟"

خوشی غیرمنتظره عجب چیزیه!

/ 2 نظر / 13 بازدید
نرگس

چه حس قشنگی.... منم گاهی این جوری شدم بی جنبه بودن تو این مواقع هم قشنگه همون نیشگون گرفتن.....[پلک]

فردوس

عزیزم تنها کاری که ازم بر میاد اینه که تو دلم چند تا فشح سانسوری بهت بدم. تو که می خواستی با خودت حرف بزنی دیگه چرا پست گذاشتی.فقط خودت سر در میاری