سنگی که طاقت ضربه‌های تیشه را ندارد تندیسی زیبا نخواهد شد...

از زخم تیشه خسته نشو که وجودت شایسته تندیس است.

/ 2 نظر / 7 بازدید
پارسی

ديگه مطالبت داغ نيست الهه!!نکنه چيز ديگه ای مشغولت کرده کلک؟ خلاصه حيفه ...از ما گفتن

شبخوان

باز هم عميق ياد ياران يار را ميمون بود...