دنيا دو روز است يک روزبا تو يک روز بر عليه تو ........... روزی که با تو ست مغرور نشو .... روزی که برعليه توست ما يوس نشو!!!

/ 2 نظر / 11 بازدید
بهمن

كوتاه و پر مغز.موفق باشي دوست عزيز.

شبخوان

گرچه اين را یک جایی شنيده بودم ولی خوندنش در وبلاگ تو لذت بخش تر بود يا حق