وقتی خدا بخواهد برای شما هدیه ای بفرستد، آن را در مشکلی می پیچد . هر چه مشکل بزرگتر باشد، هدیه هم بزرگتر است.

/ 0 نظر / 7 بازدید