ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱٢ آبان ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

چارلي چاپلين به دخترش:

 تا وقتي قلب عريان كسي را نديدي بدن عريانت را نشانش نده! هيچ گاه چشمانت را براي کسي که معني نگاهت را نمي فهمد گريان مکن. قلبت را خالي نگه دار، اگر هم روزي خواستي كسي را  در قلبت جاي دهي سعي كن كه فقط يك نفر باشد. به او بگو كه تو را بيشتر از خودم وكمتر از خدا دوست دارم زيرا كه به خدا اعتقاد دارم وبه تو نياز دارم.