ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱٦ تیر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

مرگ از زندگی پرسید : " این چه حكمتی است كه باعث می شود تو شیرین و من تلخ جلوه كنم ؟! "

زندگی لبخندی زد و گفت : " دروغ هایی كه در من نهفته است و حقیقت هایی كه تو در وجودت دارد!