ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ٢ تیر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

بر سر گور كشيشي در كليساي وست مينستر نوشته شده است: :

 

« كودك كه بودم مي خواستم دنيا را تغيير دهم .

 بزرگتر كه شدم متوجه شدم دنيا خيلي بزرگ است من بايد انگلستان را تغييردهم .

بعد ها انگلستان را هم بزرگ ديدم و تصميم گرفتم شهرم را تغيير دهم .

 در سالخوردگي تصميم گرفتم خانواده ام را متحول كنم .

 اينك كه در آستانه مرگ هستم مي فهمم كه اگر روز اول خودم را تغيير داده بودم ،

شايد مي توانستم دنيا را هم تغيير دهم!!!