ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ٢٧ خرداد ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

من به خورشید اعتقاد دارم, حتی اگر ندرخشد.

من به عشق اعتقاد دارم, حتی اگر تنها باشم.

من به خدا معتقدم, حتی اگر ساکت باشد.