ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز ٢۱ خرداد ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

خدايا من اگر بد کنم تو را بنده ديگر بسيار است ، تو اگر مدارا نکني مرا خداي ديگر کجاست ؟