ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

 آنانکه زندگی را بستری از گلهای سرخ مي دانند هميشه از خارهای آن شکايت دارند!!!