ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ فروردین ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

 خداوندا ! دستانم خالی اند و دلم غرق در آمال. يا به قدرت بيکرانت دستانم را توانا گردان يا دلم را از آرزوهای دست نيافتنی خالی کن!!!