همسر
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۸ اسفند ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

همسر. این واژه چرا اینجوری انتخاب شده؟

همسر یعنی همفکر؟ چرا نگفتن همپا یا همدست یا بهتر از همه همدل؟

همسر یعنی همفکر؟ واقعااااا اینجوریه؟! یا اصلا چه الزامی داره که اینجوری باشه؟

نکنه منظورشون دو سر روی یه بالش سوسیسی دراز بوده؟ نه. احتمالش کمه.

حالا وجه تسمیه هر چی هست به نظر من هم همدست، هم همپا و هم همدل از همسر  بهتره.  تو فرهنگ و زندگی ما اغلب همسرا صاحب سر آدم میشن. یعنی یا با افکار اون زندگی میکنی یا از هستی ساقط میشی. صاحب دست و پات بشه بهتر نیست؟ آخه سر اگه مال خودت نباشه که سر نیست، دردسره! 

وانگهی اینجوری به مردای چند زنه مثلا میگن هزارپا چشمک نه چند همسره.

یاد کلمه همریش افتادم که به دو داماد  از یک خانواده میگن. من فکر کنم تو ساخت این واژه شیطنت کردن. میشه اینجوری معنی کرد: ریش یعنی زخم و درد. پس همریش یعنی همدرد. یعنی زخمشون (زنشون) از یه خانواده-ستخنده

------------

الان اصلا حوصله پی نوشت و معنی لغت نامه ای رو هم ندارم!