ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز ٢٠ اسفند ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

دلم برای باغچه می‌سوزد

کسی به فکر گلها نیست

کسی به فکر ماهی‌ها نیست

کسی نمی‌خواهد

باور کند که باغچه دارد می‌میرد

که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است

که ذهن باغچه دارد آرام آرام

از خاطرات سبز تهی می‌شود

و حس باغچه انگار

چیی مجرد است که در انزوای باغچه پوسیده است.

حیاط خانه ما تنهاست

؛فروغ فرخ‌زاد؛