پروانه
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ٢٦ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

پروانه من در  تاری اسیر است که عنکبوتش سیر است.

نه یارای پرواز دارد

نه می تواند بمیرد.

 

{دانته }