ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۳٠ خرداد ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

فرهاد!

مطلب آرزو می‌کنم بسیار جالب بود. و جالبتر اینکه من خیلی دنبال این وصیت‌نامه گشتم اما نمیدونم چرا نتونستم پیداش کنم. موضوع برمیگرده به ۱ ماه پیش. خیلی خوشحال شدم وقتی اینجا دیدمش.

ممنون


 
 
ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ٢٧ خرداد ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

من به خورشید اعتقاد دارم, حتی اگر ندرخشد.

من به عشق اعتقاد دارم, حتی اگر تنها باشم.

من به خدا معتقدم, حتی اگر ساکت باشد.


 
 
ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز ٢۱ خرداد ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

خدايا من اگر بد کنم تو را بنده ديگر بسيار است ، تو اگر مدارا نکني مرا خداي ديگر کجاست ؟


 
 
ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز ٢۱ خرداد ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

آرزویم این است

نتراورد اشک از چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز

و به اندازه هر روز تو عاشق باشی

عاشق آنکه تو را می‌خواهد

و به لبخند تو از خویش رها می‌گردد

و تو را دوست بدارد به همان اندازه که دلت می‌خواهد.


 
 
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ٢٠ خرداد ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

حضرت موسي خسته براي استراحت به زير درختي در كنار نهري رفت.از زمان ورودش قورباغه اي مدام صدا ميكرد.
حضرت موسي به خداوند فرمود:خدايا براي استراحت آمده ام.اين مخلوق را خاموش كن.
خداوند فرمود موسي:از زمان ورودت در كنار اين نهر,قورباغه ميگويد:خداوندا من براي استراحت امده ام.لطفا اين مخلوق خود را به جاي ديگر ببر.

امام علي (ع) : بديها را به تاخير انداز زيرا هر وقت بخواهي ميتواني انجام دهي .

 
 
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ٢٠ خرداد ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
اي موسي هرگاه بنده اي مرا بخواند آنچنان به سخن او گوش مي سپارم كه گويي بنده اي جز او ندارم،اما شگفتا بنده ام همه را چنان مي خواند كه گويي همه خداي اويند جز من.


 
 
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ٥ خرداد ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

سنگی که طاقت ضربه‌های تیشه را ندارد تندیسی زیبا نخواهد شد...

از زخم تیشه خسته نشو که وجودت شایسته تندیس است.


 
 
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز ٥ خرداد ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

سنگی که طاقت ضربه‌های تیشه را ندارد تندیسی زیبا نخواهد شد...

از زخم تیشه خسته نشو که وجودت شایسته تندیس است.